8. ZAVRŠETAK RADA

DIJALOG PROZOR SA UPOZORENJEM

 

 

8.1 Završetak rada sa dokumentom

 

Ako iz nekog razloga želimo da zatvorimo prozor programa CorelDRAW!, a da predhodno nismo snimili izmene na našem crtežu, pojaviće se prozor sa pitanjem da li želimo da snimimo promene na našem crtežu. Pritiskom na dugme Yes se odgovor potvrdjuje, na dugme No se izmene ne snimaju i nastavlja se započeta radnja, a pritiskom na dugme Cancel se odustaje od zatvaranja prozora.

 

 

 

Glavna strana
NAZAD
NAPRED