11. TRANSFORMACIJE OBJEKATA

 

11.4 Ponavljanje predhodne operacije

Ako se ista operacija vrši uzastopce nad različitim objektima, može se, umesto ponavljanja čitavog postupka koji može biti komplikovan, naročito kada su po sredi prozori za dijalog u kome treba postaviti više parametara, jednostavno zadati ponavljanje predhodno izvedene operacije. Naravno, pre zadavanja ove komande treba odabrati objekat nad kojim se operacija izvodi.
Ponavljanje operacije zadaje se naredbom Repeat iz menija Edit. U padajućem meniju Edit pored imena komande Repeat nalazi se ime operacije koja se ponavlja.

Glavna strana
NAZAD
NAPRED