11. TRANSFORMACIJE OBJEKATA
PADAJUĆI MENIJI ZA ODREĐIVANJE BOJE, STILA I ZAVRŠETKA LINIJE

 

 

11.3-b Promena atributa linija

 

Da bi se promenila boja ili stil linije objekta, na obeleženi objekat se dovede kursor i klikne desnim dugmetom miša. Pojavi se prozor u kome se izabere opcija Properties. Na ovaj način se otvori prozor u kome može da se promeni boja (Color) ili stil (Style) objekta.

 

 

Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

Glavna strana
NAZAD
NAPRED