11. TRANSFORMACIJE OBJEKATA
PODMENI ALATKE Pero I PROZOR ZA DIJALOG ZA POSTAVLJANJE ATRIBUTA LINIJE

 

11.3-a Promena atributa linija

Debljina, boja, kao i drugi atributi linija kojima je crtež iscrtan mogu se menjati za vreme rada. Atributi linije menjaju se tako da se linija prvo označi, a zatim zadaju novi atributi. Ako se menja linija, u složenom objektu, on se mora prvo razložiti, u suprotnom promena će se odnositi na sve linije u objektu. Promena atributa linija obavlja se alatkom Pero. Klikom na ovu alatku dobija se njen pomoćni meni. Klikom na drugo dugme u podmeniju dobija se prozor za dijalog u kome se menja boja linije objekta.

 

Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

Glavna strana
NAZAD
NAPRED