11. TRANSFORMACIJE OBJEKATA

PROZOR ZA DIJALOG ZA POSTAVLJANJE TAČNE VELIČINE OBJEKTA

 

 

11.2-b Promena veličine i simetrično preslikavanje objekta

 

Postavljanje tačne veličine objekta vrši se komandom Size koja se dobija iz padajućeg menija Arrange pritiskom na kaskadni meni Transformations. Na taj način se otvara prozor Transformation u kome se može pritisnuti na drugo s desne strane dugme Size. U ovom prozoru se mogu upisivati i vrednosti u milimetrima, vertikalno (V) i horizontalno (H).

 

Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

Glavna strana
NAZAD
NAPRED