11. TRANSFORMACIJE OBJEKATA

PROZOR ZA DIJALOG ZA PROMENU VELIČINE OBJEKTA I SLIKU U OGLEDALU

 

 

 

11.2-a Promena veličine i simetrično preslikavanje objekta

 

Promena veličine objekta vrši se komandom Scale koja se dobija iz padajućeg menija Arrange pritiskom na kaskadni meni Transformations. Na taj način se otvara prozor Transformation u kome se može pritisnuti na srednje dugme Scale and Mirror. U ovom prozoru se mogu upisivati i vrednosti u procentima, vertikalno (V) i horizontalno (H).

 

Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

Glavna strana
NAZAD
NAPRED