11. TRANSFORMACIJE OBJEKATA


PROZOR ZA DIJALOG ZA ROTACIJU

 

 

11.1-a Rotacija i iskošenje

 

Rotacija i iskošenje objekta ili grupe objekata mogu da se izvrše približno ili tačno. U oba slučaja, objekat (ili grupu objekata) treba prvo označiti. Precizno rotiranje objekta vrši se komandom Rotate koja se dobija iz padajućeg menija Arrange pritiskom na kaskadni meni Transformations. Na taj način se otvara prozor Transformation u kome se može pritisnuti na drugo s leve strane dugme Rotate. U ovom prozoru se mogu upisivati i vrednosti ugla za rotaciju u polju Angle (ugao).

 

Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

Glavna strana
NAZAD
NAPRED