12. GLOBALNI PREGLED SLIKE

 

12.2 Osvežavanje slike na ekranu

Iscrtavanje slike na ekranu, naročito ako je komplikovana, ili na računarima slabijih mogućnosti može vremenski dugo da traje. U želji i da program crta što brže, autori programa za crtanje, obično ne dozvoljavaju da se prilikom promene nekog detalja na slici crta cela slika, već samo područje koje je zahvaćeno promenama. Prilikom određivanja područja zahvaćenog promenom neminovno se pojavljuju određene greške. Zbog toga se može desiti da iscrtavanje nekog objekta malo ošteti prikaz nekog drugog objekta na ekranu, ili da pri brisanju nekog objekta na ekranu ostanu neki njegovi detalji.
Ukoliko nastanu ovakve greške potrebno je, zbog veće preglednosti crteža, ponovo nacrtati ceo sadržaj ekrana.
U programu CorelDRAW! ponovno iscrtavanje ekrana zadaje se komandom Refresh Window iz menija Window.

Glavna strana
NAZAD
NAPRED