2.POKRETANJE PROGRAMA CorelDRAW!
RADNI PROZOR CorelDRAW!-a

 

 

 

Najveći deo radnog prozora zauzima radna površina na kojoj se nalazi papir za crtanje. Može da se crta bilo gde po radnoj površini, ali samo ono što se nacrta na papiru za crtanje će biti odštanpano (nacrtano) na izlaznoj jedinici. Ovde je prikazan radni prozor gde su merne jedinice podešene na inče, čije podešavanje će biti kasnije objašnjeno.


Za veću sliku kliknite na nju

 

Klikni ovde za vecu sliku
Glavna strana
NAPRED
NAZAD