10.
MANIPULACIJE OBJEKTIMA

  1. NEOBOJENA KONTURA
  2. PODMENI Alatke za popunjavanje
  3. OBOJENA KONTURA
  4. POPUNJENE KONTURE

 

10.9 Popunjavanje

Kada se objekat nacrta on može i da se oboji. To se radi sa alatkom za popunjavanje.
1. Objekat se prvo obeleži alatkom Velika Strelica
2. Zatim se izabere alatka za popunjavanje. U njenom podmeniju (koji se dobija tako što se drži taster miša na njoj) izabere se prva opcija. Otvara se prozor za dijalog u kome se može podesiti boja kojom želimo da popunimo objekat. Prozor koji se otvara pre ovog nas pita kojem tipu pripada obeleženi objekat na koji želimo da vršimo izmene.
3. Sada se sa ovom alatkom klikne u obeleženi objekat i on dobija željenu boju.
4. Na ovoj slici su nacrtane prvo elipse, a posle pravougaonici, što znači da su elipse ispod pravougaonika. To se vidi po obojenoj elipsi, tj. po obojenom pravougaoniku.

 

Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

Za veću sliku kliknite na nju
1. 3. 4.

Glavna strana
NAZAD
NAPRED