10. MANIPULACIJE OBJEKTIMA

 

10.7 Poništavanje akcije

Efekat svake komande može se odmah poništiti zadavanjem komande Undo koja se nalazi ispod menija Arrange, i izgleda kao kružna strelica. Broj koraka unazad koji se mogu poništiti zadaje se u padajućem meniju ove komande (klikom na strelicu).

Glavna strana
NAZAD
NAPRED