10. MANIPULACIJE OBJEKTIMA

PROZOR ZA DIJALOG ZA PORAVNANJE OBJEKTA

 

 

 

10.6 Poravnanje

 

Često je za vreme crtanja potrebno poravnati dva ili više objekata. Objekti se mogu poravnati po ivicama ili po njihovom središtu, vertikalno ili horizontalno. Pre zadavanja ove komande treba označiti sve objekte koje želimo da poravnamo. Komandom Align iz padajućeg menija Arrange dobija se prozor za dijalog u kome se mogu zadati željeni parametri.

 

 

Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

Glavna strana
NAZAD
NAPRED