10. MANIPULACIJE OBJEKTIMA


POMERANJE OBJEKTA POVLAČENJEM

 

 

 

10.5-a Premeštanje

 

Objekat se premešta alatkom Velika strelica. Prvo se objekat obeleži. Zatim se Velika strelica dovede do centra objekta (koji je u obliku slova x), i tada obeleženi objekat može da se premesti na željeno mesto tako što se drži taster miša.

 

Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

Glavna strana
NAZAD
NAPRED