10. MANIPULACIJE OBJEKTIMA

KOPIJA OBJEKTA DOBIJENA NAREDBOM Duplicate ILI Clone

 

10.4 Kopiranje

Kada na crtežu postoje delovi koji se ponavljaju više puta, dovoljno je takav deo nacrttati samo jednom. Posle toga, nacrtani deo može se kopirati na ona mesta gde se ponavlja. Ako se on sastoji od više delova, treba ga, pre kopiranja, grupisati u blok. U programu CorelDRAW! postoje dve naredbe kojima se pravi kopija označenog objekta: Duplicate i Clone. Obe komande se nalaze u meniju Edit.
Razlika između ove dve komande je u sledećem. Kada se na originalu koji je kopiran vrše neke modifikacije ili transformacije, na kopiji dobijenoj primenom komande Duplicate ne dolazi do promena, dok na kopiji dobijenoj komandom Clone nastaju iste promene kao na originalu, sve dok se ne izvrši neka izmena na kopiji.

 

Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

Glavna strana
NAZAD
NAPRED