10. MANIPULACIJE OBJEKTIMA

  1. GRUPA KOMANDI MENIJA Arrange
  2. GRUPA OD DVA OBJEKTA
  3. BLOK FORMIRAN NAREDBOM Combine
  4. OBJEKAT NASTAO PRIMENOM KOMANDE Weld

 

10.3 Grupisanje u blok i razlaganje bloka

Blok je skup elemenata crteža koji čine jedinstvenu celinu. Blok se tretira kao jedan objekat. Pri razlaganju bloka, blok se razlaže na delove od kojih je bio sačinjen. Kod formiranja bloka, svi objekti koji ulaze u sastav bloka se prvo označe, a zatim se zada komanda za formiranje bloka (Group). Kod razlaganja bloka, blok se prvo označi, a zatim se zada komanda za razlaganje (Ungroup).
1. Ove komande se dobijaju u padajućem meniju Arrange.
2. Grupa od dva (ili više) objekata se dobija komandom Group.
3. Naredbom Combine formira se novi objekat koji zadržava sve linije objekata od kojih je nastao.
4. Naredbom Weld formira se, od označenih objekata, novi objekat koji ima samo jednu liniju.

 

Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

2. 3.
Za veću sliku kliknite na nju

Glavna strana
NAZAD
NAPRED