10. MANIPULACIJE OBJEKTIMA

 

10.2 Brisanje

Objekat (ili grupa objekata) uklanja se sa crteža tako što se prvo označi, a zatim pritisne taster Delete na tastaturi.

Glavna strana
NAZAD
NAPRED