10. MANIPULACIJE OBJEKTIMA
  1. PROZOR-ROLETNA ZA RAD SA SLOJEVIMA SA OTVORENIM MENIJEM
  2. PROZOR ZA DIJALOG ZA KREIRANJE NOVOG SLOJA

 

10.11 Slojevi

Ranije je već pomenuto (1.3) da je zbog lakšeg crtanja potrebno crtež razložiti u slojeve. U programu CorelDRAW! crtež koji se započinje na stranici papira inicijalno se postavlja na prvi sloj (Layer 1). Ove slojeve možemo dodavati ili brisati iz padajućeg menija Tools, zadavanjem opcije Object Menager. Na taj način se otvara prozor Object Menager u kome se nalaze svi slojevi. Za dodavanje ili brisanje nekog sloja dovoljno je, u tom prozoru, kliknuti desnim dugmetom miša. Tako se otvara prozor u kome za novi sloj kliknemo na opciju New. Za brisanje slojeva kliknemo desnim dugmetom miša na sloj koji želimo da obrišemo i kliknemo na opciju Delete.

 

Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

Glavna strana
NAZAD
NAPRED