10. MANIPULACIJE OBJEKTIMA

KASKADNI MENI KOMANDE Order IZ MENIJA Arrange

 

 

10.10 Promena redosleda

 

U programu postoji određen redosled objekata. Ovaj redosled je određen redom kojim su crtani objekti. Novi objekat uvek dolazi preko već nacrtanih objekata. Taj redosled možemo promeniti. Prvo obeležimo objekat kome želimo da menjamo redosled, pa potom otvorimo padajući meni Arrange. U njemu izaberemo opciju Order. Klikom na ovu opciju otvara se kaskadni meni koji sadrži sledeće (za početnika zanimljive) opcije:
To Front - na vrh (iznad svih drugih objekata)
To Back - na dno (ispod svih drugih objekata)
Forward One - za jedno mesto napred (gore)
Back One - za jedno mesto nazad (dole).

 

Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

Glavna strana
NAZAD
NAPRED