10. MANIPULACIJE OBJEKTIMA

ALATKA VELIKA STRELICA
1. OZNAČENI OBJEKAT
2. OZNAČENI OBJEKTI
3. OZNAČAVANJE GRUPE SUSEDNIH OBJEKATA

 

10.1 Označavanje

Pre svake manipulacije ili transformacije objekta on se prvo mora označiti. Mogu se označiti jedan objekat ili grupa objekata ili svi objekti na crtežu. Za označavanje objekta koristi se alatka Velika strelica (Pick Tool).
1. Jedan objekat se označava tako što se Velika strelica dovede bilo gde na liniju konture objekta i klikne.
2. Više objekata se označava tako što se prvo označi jedan objekat, zatim se drži taster Shift na tastaturi, a za to vreme se obeležava objekat po objekat, koje hoćemo da pridružimo grupi, isto kao što smo obeležavali jedan objekat.
3. Grupa susednih objekata označava se tako što se Velika strelica dovede u jedan od uglova pravougaonika koji bi odjednom obuhvatio sve objekte, pritisne taster na mišu, i miš povuče sa pritisnutim tasterom dijagonalno u suprotni ugao pravougaonika.

 


Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

2. 3.
Za veću sliku kliknite na nju
1.

Glavna strana
NAZAD
NAPRED