4. PODEŠAVANJE RADNOG OKRUŽENJA

LINIJA SA ALATKAMA

 

 

 

4.4 Postavljanje i uklanjanje linije sa alatkama

Linija sa alatkama se prikazuje ili uklanja
klikom desnog dugmeta miša bilo gde na statusnu liniju (tj. sivi deo prozora programa Corel DRAW!). Tada se otvara padajući meni na kome se nalazi komanda Menu Bar.

 

 

 

Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

 

NAZAD
Glavna strana
NAPRED