4. PODEŠAVANJE RADNOG OKRUŽENJA

STATUSNA LINIJA

 

 

 

4.4 Postavljanje i uklanjanje statusne linije

U ovoj verziji, statusna linija se postavlja, odnosno uklanja klikom desnog dugmeta miša bilo gde na statusnu liniju (tj. sivi deo prozora programa Corel DRAW!). Tada se otvara padajući meni na kome se nalazi komanda Status Bar.

 

 


Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

 

NAZAD
Glavna strana
NAPRED