4. PODEŠAVANJE RADNOG OKRUŽENJA

PALETA BOJA

 

 

 

4.3 Paleta boja

Prikazivanje, odnosno uklanjanje, palete boja vrši se komandom Color Palettes koja se nalazi u padajućem meniju Window. Klikom na komandu otvara se kaskadni meni u kome se nalaze opcije od kojih je za početnika zanimljiva samo Default RGB palette. RGB predstavlja odnos crvene (R-red), zelene (G-green) i plave (B-blue) boje iskazane u brojevima.

 


Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

 

NAZAD
Glavna strana
NAPRED