4. PODEŠAVANJE RADNOG OKRUŽENJA

KUTIJA SA ALATKAMA

 

 

 

4.2 Kutija sa alatkama

Kutija sa alatkama se može staviti u prozor i pomerati po njemu. Ona se aktivira klikom desnog dugmeta miša bilo gde na statusnu liniju (tj. sivi deo prozora programa Corel DRAW!). Tada se otvara padajući meni na kome se nalazi komanda Toolbox (kutija sa alatkama).

 

 


Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

 

Glavna strana
NAZAD
NAPRED