14. KOTIRANJE
  • CRTANJE KOTA
  • POMOĆNI MENI ALATKE Olovka

 

14.0 Naredbe za kotiranje

Naredbe za kotiranje koriste se za označavanje dimenzija na tehničkim crtežima. U programu CorelDRAW! za kotiranje se koristi alatka Olovka. Držanjem dugmeta miša na njoj otvara se njen podmeni. Izabere se četvrta opcija Dimension Tool. Na taj način se na statusnoj liniji pojavljuje novi meni sa alatkama. Za crtanje vertikalnih kota se izabira druga sa leve strane, Vertical Dimension Tool. Kada se to završi na crtežu se mišem obeleže prva i poslednja tačka kote, a zatim se drži dugme miša i povlači kota dokle želimo da ide. Pojaviće se i deo u kome će pisati dimenzije tog dela koji smo kotirali, tako što kliknemo na njega. Da bi vršili izmene ovih vrednosti kliknemo na alatku Velika strelica i onda možemo menjati vrednosti.

 

Za ponovo gledanje animacije kliknite na sliku desnim dugmetom miša i overite Play

Glavna strana
NAZAD
NAPRED